โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น 1 เดือน

โครงการ Tohoku University Japanese Program 2018 (TUJP2018) ใน 2 ช่วงเวลาคือ
- ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 17 กรกฎาคม 2018
- ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2018
นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการ จาก JASSO จำนวน 80,000 เยน หมดเขตการสมัคร 8 มีนาคม 2561
[ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ]

โครงการ Generation Study Abroad ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2561
ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หมดเขตการสมัครภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
[ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ]

Attachments

 

Generation study abroad.pdf

  • PDF
  • 1.54 MB
  • 2018-02-22 13:21:11

Tohoku University.pdf

  • PDF
  • 893.22 kB
  • 2018-02-22 13:21:06