ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาขั้นต้นเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์

Attachments

 

20190715155307.pdf

  • PDF
  • 59.09 kB
  • 2019-07-15 15:56:34