ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ซักล้างบริเวณโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Attachments

 

TOR ซักล้าง.pdf

  • PDF
  • 317.70 kB
  • 2019-06-06 15:49:52