มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการสัมมนาผู้บริหาร ประจำปี 2562 เรื่อง "ก้าวอย่างไรในโลก Disruptive" เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาผู้บริหาร ประจำปี 2562 เรื่อง "ก้าวอย่างไรในโลก Disruptive" โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด และได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิชัย หยุ่น ปาฐกาถาพิเศษเรื่อง "โลกป่วน" ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเสวนา เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับการปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง” ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารจากทุกส่วนงาน ร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

Galleries

 

IMG01.jpg
IMG01.jpg
IMG02.jpg
IMG02.jpg
IMG03.jpg
IMG03.jpg
IMG04.jpg
IMG04.jpg
IMG05.jpg
IMG05.jpg
IMG06.jpg
IMG06.jpg
IMG07.jpg
IMG07.jpg
IMG08.jpg
IMG08.jpg
IMG09.jpg
IMG09.jpg
IMG10.jpg
IMG10.jpg
IMG11.jpg
IMG11.jpg
IMG12.jpg
IMG12.jpg
IMG13.jpg
IMG13.jpg