คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ให้การต้อนรับและพบปะกับคณะอาคันตุกะจาก Lanzhou University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

รองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับและพบปะกับคณะอาคันตุกะจาก Lanzhou University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ณ ห้องประชุม 1 คณะรัฐศาสตร์ฯ เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 
--
Associate Professor Dr. Thanyawat Rattanasak, Dean of the Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University had welcomed the delegation from Lanzhou University, People’s Republic of China on Wednesday, June 19, 2019 at the Meeting room 1, Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University

Galleries

 

POL00009.JPG
POL00009.JPG
POL00010.JPG
POL00010.JPG
POL00012.JPG
POL00012.JPG
POL00014.JPG
POL00014.JPG
POL00017.JPG
POL00017.JPG
POL00019.JPG
POL00019.JPG
POL00020.JPG
POL00020.JPG
POL00021.JPG
POL00021.JPG
POL00025.JPG
POL00025.JPG
POL00028.JPG
POL00028.JPG
POL00029.JPG
POL00029.JPG
POL00030.JPG
POL00030.JPG
POL00032.JPG
POL00032.JPG
POL00035.JPG
POL00035.JPG
POL00037.JPG
POL00037.JPG
POL00038.JPG
POL00038.JPG
POL00040.JPG
POL00040.JPG
POL00044.JPG
POL00044.JPG
POL00052.JPG
POL00052.JPG
POL00053.JPG
POL00053.JPG
POL00055.JPG
POL00055.JPG
POL00056.JPG
POL00056.JPG
POL00061.JPG
POL00061.JPG
POL00065.JPG
POL00065.JPG
POL00067.JPG
POL00067.JPG
POL00070.JPG
POL00070.JPG
POL00073.JPG
POL00073.JPG
POL00079.JPG
POL00079.JPG
POL00084.JPG
POL00084.JPG