ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2562 ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติรองดีเด่น จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รศ.ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจิรกานต์  จิวะสันติการ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2562 ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติรองดีเด่น จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครัั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด“หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562  ณ​ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัย​ลักษณ์​ จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • ชื่อผลงาน พัฒนาเมืองชิงต่าวอย่างไรให้กลายเป็นระดับโลก (HOW TO DEVELOP QINGDAO TO BECOME THE WORLD CITY)

  • ชื่อสถานประกอบการ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน

  • ชื่ออาจารย์นิเทศ อาจารย์พิกุล  อิทธิหิรัญวงศ์

Galleries

 

POL00001.JPG
POL00001.JPG
POL000010.jpg
POL000010.jpg
POL000011.jpg
POL000011.jpg
POL000012.jpg
POL000012.jpg
POL000013.jpg
POL000013.jpg
POL00004 (Large).JPG
POL00004 (Large).JPG
POL00005.JPG
POL00005.JPG
POL00007.JPG
POL00007.JPG
POL00009.jpg
POL00009.jpg