การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562   นำโดย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข ประธานกรรมการอำนวยการ และกรรมการอำนวยการ ได้แก่ คุณนนทิกร กาญจนะจิตรา, คุณจำรัส ปิติกุลสถิตย์, และคุณพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ โดยเป็นการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อพิจารณาวาระงานประจำทั่วไปและหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ณ โรงแรมหนุกดี บูทีค รีสอร์ท บาย อันดาคูรา  จ.ภูเก็ต

Galleries

 

ประชุม ก.อำนวยการ 262_190607_0001.jpg
ประชุม ก.อำนวยการ 262_190607_0001.jpg
ประชุม ก.อำนวยการ 262_190607_0005.jpg
ประชุม ก.อำนวยการ 262_190607_0005.jpg
ประชุม ก.อำนวยการ 262_190607_0009.jpg
ประชุม ก.อำนวยการ 262_190607_0009.jpg
ประชุม ก.อำนวยการ 262_190607_0012.jpg
ประชุม ก.อำนวยการ 262_190607_0012.jpg
ประชุม ก.อำนวยการ 262_190607_0013.jpg
ประชุม ก.อำนวยการ 262_190607_0013.jpg