กิจกรรมที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการจ้างเหมาผลิตเอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2562 - 4 months ago)
ผลการจ้างเหมาทาสีช่องรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2562 - 4 months ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาขั้นต้นเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ (15 ก.ค. 2562 - 4 months ago)
ผลการจัดซื้อกาแฟคั่วบด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ค. 2562 - 4 months ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตกระเป๋าผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ค. 2562 - 4 months ago)
ราคากลางโครงการปรับปรุงภุมิทัศน์รอบอาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ (12 ก.ค. 2562 - 4 months ago)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภุมิทัศนรอบอาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ (e-bidding) (12 ก.ค. 2562 - 4 months ago)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (11 ก.ค. 2562 - 5 months ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ค. 2562 - 5 months ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ค. 2562 - 5 months ago)
ผลการจัดซื้อแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ค. 2562 - 5 months ago)
ผลการจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ค. 2562 - 5 months ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (4 ก.ค. 2562 - 5 months ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (4 ก.ค. 2562 - 5 months ago)
ผลการจ้างเหมารถตู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค. 2562 - 5 months ago)
ผลการจ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค. 2562 - 5 months ago)
ผลการเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.ค. 2562 - 5 months ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.ค. 2562 - 5 months ago)
ผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถจักรยานยนต์และเครื่องตัดหญ้า ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.ค. 2562 - 5 months ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แนะนำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.ค. 2562 - 5 months ago)
ผลการจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.ค. 2562 - 5 months ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตป้ายชื่อห้องพักอาจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 2562 - 5 months ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 2562 - 5 months ago)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอ อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ) (28 มิ.ย. 2562 - 5 months ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 2562 - 5 months ago)
ผลการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 2562 - 5 months ago)
ประกาศผลการจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ซักล้างบริเวณโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ฯ (20 มิ.ย. 2562 - 5 months ago)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำอาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีงบประมาร 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มิ.ย. 2562 - 5 months ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารสาขาวิชาการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มิ.ย. 2562 - 5 months ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารสาขาวิชาการ ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มิ.ย. 2562 - 5 months ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มิ.ย. 2562 - 5 months ago)
ผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (18 มิ.ย. 2562 - 5 months ago)

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก